måndag 6 maj 2013

Miljögifter i barn ökar
Forskare vid Örebros universitet har genom blodprover från ett spädbarn kunnat fastställa en rad olika miljögifter i barnets blodomlopp. Normalt är halter av olika miljögifter hos barnet lika höga som hos mamman. Men det finns ett miljögift som inte beter sig som andra gifter – perfluorerad perfluoroktansyra, även kallad PFOA.
Spädbarn som blir ammade får i sig höga koncentrationer av giftet via modersmjölken och eftersom PFOA knappt är nedbrytbart stannar det kvar och samlas i barnets kropp.
Miljökemisten Jessika Hagberg menar att blodprovsresultaten definitivt är en varningsklocka.
– Man har i dagsläget ganska dålig koll på vart giftet kommer ifrån. Så man bör ta det här på allvar.
Cancerframkallande och reproduktionsstörande
Perfluorerade kemikalier används flitigt vid bearbetning av olika material för att skapa vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Och PFOA används framför allt i framställning av olika plaster och teflon, därav öknamnet ”teflonkemikalien”.
Enligt Kemikalieinspektionen är PFOA med största sannolikhet reproduktionsstörande och möjligen cancerframkallande.
De värden av som uppmättes hos spädbarnet är dock så pass låga att de inte utgör någon direkt hälsofara, tror forskarna. Men man vet fortfarande väldigt lite om de "nya" miljögifternas effekter på människan och andra djur. Det behövs definitivt fler vetenskapliga studier på gifternas skadeverkningar och utbredning i världen.
Faktum är att fallen av testikel- och bröstcancer har ökat i samma takt som användingen av kemikalier ökat. Och det går inte att utesluta ett samband, menar vissa forskare.
Användningen av giftiga kemikalier ökar
När gifterna väl etablerat sig i ekosystemen påverkar de hela näringskedjor och forskare menar att miljögiftsproblematiken är lika allvarlig nu som för 40 år sedan, då DDT och PCB var det värsta tänkbara.
Problemet i dag är att reningsverken inte kan fånga upp miljögifter så som perflourade kemikalier och att användningen av dessa ämnen är oöverskådligt stor och okontrollerad.
I kvällens avsnitt av Vetenskapens värld visas Folke Rydéns dokumentärfilm Den andra vågen, som gör en djupdykning i problematiken kring miljögifter i Östersjön, gifter som hamnar i naturen och så småningom i våra kroppar.
Ikväll den 6/5 kl. 20.00 på SVT2 kan du se på Folke Rydéns dokumentärfilm, gör det! Det ska vi göra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar! Den kommer att granskas innan den publiceras.